Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev - alla blogginlägg till din e-post

Gå in här

Läs om Täby kommuns flertusenåriga historia – snabbt och lättläst.

ÖvrigtPosted by Angus Carlsson 16 Jan, 2017 22:01

Stenåldern och bronsåldern - när kom de första Täbyborna?

På stenåldern (2000 f.kr) var havsytan runt 30 meter högre än den är idag. Täby kommun (som givetvis inte fanns som kommun då) låg till stor del under vatten. Vattnet var så utbrett att man bör beskriva Täby som ett skärgårdslandskap, en definitiv del av Stockholms skärgård och det var jägare och samlare som överlevde på att fiska efter blåstång och aborre. Det finns inga bevis för att folk har bott i Täby sedan stenåldern utan det är på bronsåldern som en permanent bosatt befolkning etableras. Vattennivån var då 15-20 meter högre än idag och det skärgårdsliknande landskapet börjar avlägsna sig. Varför kommer permanenta bosättare nu? Man menar att det fanns en överbefolkning längs Mälarens stränder och att det ledde till utflyttning österut.

Vikingatiden - mäktiga män och kvinnor

När vikingatiden börjar på 800-talet räknar man med att 800 personer bodde i Täby, detta kan jämföras med dagens 68 281 invånare. (http://www.taby.se/PageFiles/2978/Befolkningsutveckling%20i%20T%C3%A4by%202015_presentation_till%20hemsida.pdf)

Täbys historia är i mycket synonymt med vikingatiden, särskilt i den norra delen där Täby kyrkby, det egentliga Täby ligger. Här bodde stormannen Jarlabanke som du kan lära dig mer om under våra guidningar vid Broby bro och Jarlabankes bro (http://timetraveltours.se/svenska%20guidningar/guidningar/komboguidningar%20(2%20tim).html)

Jarlabanke hävdade att han ägde hela Täby och ”detta hundare”. Kanske ägde han då hela området runt Vallentunasjön, något liknande det medeltida Vallentuna härad som omfattade sydöstra Vallentuna kommun, Täby socken och sydöstra Upplands Väsby kommun. Detta vet man dock inte men det är möjlighet.

Det som sker i samhället under järnålder och vikingatid är att bybildningen tar fart på grund av att den sjunkande havsbotten har skapat betesmarker som ger bättre och fler förutsättningar för lantbruk.

Täbys vikingatida hade inte bara starka män utan även för tidens förhållanden starka kvinnor. Estrid i Broby/Såsta är ett mycket bra exempel på en mäktig vikingakvinna. I hennes grav hittades mynt och vikter som användes inom handeln, detta tyder på att hon hade ekonomiskt inflytande i lokalsamhället. Hon reste även runstenar i Broby bro.

Medeltiden - en mörk och ljus tid.

Under den tidiga medeltiden (1100-tal/1200-tal) går 24 byar ihop och bildar Täby socken och under 1270/80-talet uppförs Täby kyrka.

För att lära oss något om det medeltida Täby ska vi söka oss till Täby kyrka i Täby kyrkby. Här finns några av Sveriges bäst bevarade kalkmålningar ackrediterade till tyskfödde Albertus Pictor, känd som Albert Målare.

De senmedeltida 1400-talsmålningarna ger en bra inblick i det religiösa livet och Täbybornas mode kan ses i målningarna. Här finns den berömda målningen ”döden spelar schack som inspirerade Ingmar Bergman scen med samma namn i filmen Det sjunde inseglet.

Den ekonomiska tillväxten fram till pesten var god i Täby, man torrlade sanka marker och odlade mera, täbyborna blev flera. Men den stora döden, pesten skulle komma. 1350 når den Sverige och på 3 år reduceras Täbys befolkning till hälften, ett hårt slag mot samhället utan tidigare skådat like.

1500-1700-talet

1500-talet kännetecknas av reformationen som gjorde stora och genomgripande förändringar av kristendomen i Sverige, vi gick från att ha en katolsk kyrka till en protestantisk statskyrka under kung Gustav Vasas ledning. Här bodde 650 personer och en del tillhörda betydelsefulla ätter ur landet frälse, personer ur familjerna Brahe, Bååth, Roos, Sparre, Vasa, Banér och Meijerfeldt.

Under denna period köper många stormän upp gårdar och bildar större gårdskomplex som senare upplåter jordlotter till dagsverkstorpare. Dagsverkarna var personer som fick bo i torpen genom att gör dagsverken (dagliga uppgifter) år ”hyresvärden”. 1790 bor det cirka 900 personer på 36 gårdar i Täby.

1800-talet

1800-talet var industrialiseringens tidevarv i Sverige och med den kom järnvägen. Under kommunalstämman 1881 debatterades om den skulle gå genom Täby eller inte. Det fanns sprida åsikter i frågan och många var helt klart emot järnvägen. Inom kyrkan fanns det en farhåga för att det skulle föra in dåliga influenser utifrån, ”med ett befarat moralfall för ungdomen”.

Industrins och järnvägens framväxt är synonmyn med Täbys tillväxt från landsbygd till villasamhälle, folk ville flytta ut från den trångbodda och smutsiga staden.

1900-talet och samtiden

Täby växte till sig under hela 1900-talet och utvecklingen pågår förstås starkt än idag med den nya stadsdelen som ska byggas vid Täby Galopp. I början av 1900-talet växer det fram en villastad i Täby kyrkby, man säljer 250 villor på 10 år och vid samma tidpunkt tar bebyggelsen fart i Roslags-Näsby. Industrimagnaten Carl Lamm köpte 1902 Näsby slott och renoverade huset som han senare fyllde med sin konstsamling. Han drog igång en effektiv jordbruksfastighet som exporterade in mycket varor till Stockholm.

1914 utbröt det första världskriget. Den så kallade korvlinjen, en försvarslinje för Stockholm bemannades. Den kallades för norra fronten och skulle alltså skydda huvudstaden mot angrepp från utländsk makt. Försvarslinjen var uppbyggd av betongfort som kallas för ”infanterikorvar”. Sverige blev dock inte invaderat och följaktligen behövde man inte använda dem. Du kan besöka ett av forten i Västra Arninge.

Mellankrigstiden är en god tid av ekonomisk tillväxt och man förstärker kommunikationerna. Det finns dock områden som är eftersatta, de har dåligt vatten och avlopp.

Hägernäs som ligger i nordöstra Täby blir känt för att F2-basen låg där. Det var en flygflottilj som Catalinaplanet avgick ifrån, spaningsplanet som spanade efter den nerskjutna DC3:an på 1950-talet. Till minne av händelsen finns Catalinatorget, Catalinan sköts ner av Sovjet men besättningsmännen klarade sig och blev upphämtade ur vattnet av ett lastfartyg.

Källor:

Reseguide till Täby.
Täby kommun
O
m Täby kommuns historia.

Om du vill veta mer om Täby kan du boka en guidning av oss till Jarlabankes bro eller Broby bro.

D
u kan även köpa Täby kommuns lilla guidebok.  • Comments(0)//blog.timetraveltours.se/#post36