Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev - alla blogginlägg till din e-post

Gå in här

Vikingar i Stockholm - spåren strax utanför huvudstaden

VikingatidPosted by Angus Carlsson 29 Jan, 2017 12:30

Stockholm som stad anses ha grundats 1252. Det året skrev Birger jarl skrev under ett handelstraktat med lubeckarna och Hansan. Men innan 1252 fanns det bebyggelse på Stadsholmen, nuvarande Gamla stan. (https://www.stockholmshamnar.se/historia/epoker/medeltiden/) Det är dock inte troligt att det handlar om någon vikingatida bebyggelse men platsen har varit känd som ett av inloppen till Mälaren och en handelsplats kan ha funnits här. Idag hittar vi dock lite spår av vikingatiden i Stockholms innerstad men som boende i Stockholms stad går det att hitta utflykter inom sin egen kommun även om det så klart även är nära till Runriket (www.runriket.se) (http://timetraveltours.se/svenska%20guidningar/index.html).

Inom det som är Stockholms stad/kommuns gränser finns det idag vikingatida fornlämningar av hög kvalité. I Gamla stan finns det är runsten inmurad i en vägg vid Kåkbrinken och det finns även runstenar på medeltidsmuseet och Skansen. Givetvis är det så att dessa har flyttats dit och de står inte på sin ursprungliga plats. Vad har vi då för lämningar runt innerstaden som kan vara intressanta att besöka själv eller under en skräddarsydd guidning med Time Travel Tours? Vi tar ca 500 SEK/TIMME och grupp för en skräddarsydd tur i nedanstående områden. Det är ett specialerbjudande som du kan använda en gång om du skriver ut denna text.

Runstenen U 53 i korsningen Kåkbrinken-Prästgatan i Gamla stan i Stockholm
Runstenen vid korsningen Kåkbrinken-Prästgatan: http://www.k-blogg.se/2007/08/07/en-runsten-mitt-i-stan/

Bild från K-blogg, Riksantikvarieämbetet. Kanon är INTE från vikingatiden som vissa amerikanska turister tror.

Hansta Naturreservat - Runsten om färder till Grekland

Delar av Järvafältet tillhör Stockholms stad, bland annat den del som utgörs av Hansta naturreservat. Den ena av två Hanstastenar står nu på Skansen inne i Stockholm medan den andra står kvar ute i naturreservatet.


”Gärdar och Jorund låter resa dessa stenar till minne av sina systersöner Ärnmund och Ingemund (skansenstenen)”

På stenen som står kvar ute i reservatet kan vi läsa ” U 73

' þisun ' merki ' iru ' gar ' eftR ' suni ' ikur ' hon kam ' þeira × at arfi ' in þeir × brþr · kamu hnaa : at ' arfi × kiaþar b'reþr ' þir to i kirikium

Þessun mærki eRu gar æftiR syni InguR. Hon kvam þæiRa at arfi, en þæiR brøðr kvamu hænnaR at arfi, Gærðarr brøðr. ÞæiR dou i Grikkium.

Þessi merki eru gôr eptir sonu Ingu. Hon kvam þeira at arfi, en þeir brœðr kvámu hennar at arfi, Gerðarr brœðr. Þeir dóu í Grikkjum.


Av Björn Persson - https://www.rombobjörn.se/galleri/runor/Hägerstalundsstenen.html, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21682699


På nusvenska:

” Dessa minnesmärken är gjorda till minne av Ingas söner. Hon kom till arv efter dem, men bröderna kom till arv efter henne, Gärdar och hans broder. De dog i Grekland

Denna runsten är en av flertalet runstenar som nämner färder bort till Grekland, detta inlägg är om tips på besöksmål och därför kan ge inte brodera ut om allting. För den som vill läsa mera om vikingarnas utlandsfärder rekommenderar jag andra inlägg vi skrivit:

http://blog.timetraveltours.se/#post5 (Om farleder som de använde när de åkte utomlands)

http://viking-history-blog.timetraveltours.se/2017/01/13/warfare-vikings-mix-myths-truths/

Även Mats G Larssons bok ”runstenar och utlandsfärder” rekommenderas varmt. Han har gjort ett gediget arbete som bidragit till en del av våra texter.

Hansta naturreservat är ett område som är naturvackert och rikt på vikingatid och järnålderslämningar generellt: http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Naturreservat-i-Stockholms-stad1/Hansta-naturreservat/
By Holger.Ellgaard (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Källor:

Stockholmskällan. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/28456

Samnordisk runtextsdatabas. http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm

Riksantikvarieämbetets informationsskylt på platsen.

Linta gravfält i Bromma

Precis intill Ulvsunda industriområde i Bromma ligger ett gravfält som tillhörde byn Linta som existerade fram till 1600-talet. På gravfältet har man hittat 87 stycken eller upp till 100 gravar och de sträcker sig från 500-talet till vikingatidens slut.

De runda stensättningarna dominerar gravfältet men här finns även kvadratiska gravar och högar. Den stora majoriteten av dessa kommer från vikingatiden och de vendeltida gravarna är i minoritet.

På 1930-talet undersöktes några husgrunder, 7 stensättningar och en brunn. Även något som tolkades som en boskapsfålla undersöktes. I gravarna fann man många spännande föremål av stor variation.

Här kommer en liten lista, ”citat stockholmskällan”.

”I gravarna påträffades bronsspännen, ringsölja, bronsnål, järnnål, glaspärlor, skifferbryne, bröd, krossade lerkärl och nitnaglar. Dessutom fanns brända ben från de döda som enligt dåtida sed kremerades. ”

Även i husgrunderna hittade man flertalet fynd och de gjorde de möjligt att tidsbestämma husen till sen vikingatid/medeltid.

” järnbeslag, järnfragment, skifferbryne, ett tyskt silvermynt från 1000-talet och en supkopp av tenn troligen från 1500-talet.”

Om du är intresserad av att upptäcka detta gravfält med en guide som får dig att förstå platsen och epoken bättre så erbjuder vi oss att visa upp den för dig som privatperson eller grupp, företag eller organisation. 500 SEK/timme som ett specialerbjudande om du skriver ut detta blogginlägg.

Läs skylten

Bild: Stockholmskällan.

Källor

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/27013

O
m författaren till blogginlägget

Jag heter Angus Carlsson och är ägare till företaget Time Travel Tours som gör historiska guidningar och upplevelser i Stockholmsregion. 1-2 ggr per månader ger vi tips på sevärdheter som kan besökas med eller utan guide i länet och landet. Vi skriver även ibland längre historisk korrekta och populärvetenskapligtorienterade artiklar om olika ämnen i Sveriges, Stockholms och vår hemkommun Vallentunas historia.  • Comments(0)//blog.timetraveltours.se/#post37