Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev - alla blogginlägg till din e-post

Gå in här

HaukR - ett tärningsfragment från Vendeltiden

VendeltidPosted by Jonathan Olsson 17 Feb, 2017 20:45
Runor och benbitar - en inledning
Vem kunde tro att ett litet tärningsfragmentet skulle hamna i fokus i debatten 1980 kring en rikt utrustad vapengrav i Vallentuna.
Tärningsfragmentet hittades i en gravhög 10m i diameter och med en höjd på 1.7m. Den daterades till ca 600-625 e.kr (vendeltid) och låg mitt i dagens Vallentuna Centrum.
Tärningsfragmentet med runskriften synlig. Foto Sara Kusmin (SHM) 2005.
The dice fragments with the name HaukR visible


Anledningen till uppståndelsen var de runor som ritades in någon gång under sent 500-tal eller det tidiga 600-talet.
Tärningen med runorna lades i en av Upplands rikaste gravar, vars paralleller står att hitta främst i Vendelgrav XII och Rinkebygraven i Solna;
Rinkebygraven i Solna tack vare namnet på platsen eller den forna gården där den hittades, Rickeby.
Vendelgrav XII tack vare flera likheter i det material som bevarats med typ av spännen och ornamenterade beslag i karvsnitt och gravens övriga utrustning.

En namngiven krigare från 500-talet - tärningsfragmentet idag
Nu ligger tärningsfragmentet där, nästan bortglömd i Historiska Museets utställning Forntider, i rummet innan Vendelrummet.
Den ligger som ett av de minsta av flera föremål med tidig runskrift på i montern.
Tärningsfragmentet är unikt i den mening att den ger en av Vallentunatraktens rikaste män under 500-talet ett namn: HaukR, Hök.
Vi vet inte vem han var mer än betydelsefull, vi kan inte fastställa hur han har sett ut men han har i alla fall ett namn. Något som är sällsynt nog så här långt tillbaka i tiden som 600 år e.kr.

Rickebygravens djurbesättning
Tärningsfragmentet hittades i en rikt utrustad grav där en man i 50-60årsåldern brändes på bål tillsammans med en fullt utrustad häst och fyra hundar, en kamp- eller vakthund och två jakthundar.

På hästens rikt utsmyckade rembeslag av brons, med granatinfattningar som guldförgyllts, syns slingrande drakdjur.
Isbrodden i graven visar att hästen var väl utrustad även för vinterlek. I några av Valsgärdes gravar finns spår av sadlar med vackra beslag och från Vendel finns nordens (?) kanske äldsta stigbygel.
Som mat hade fyra får och lika många grisar samt en ko fått sätta livet till.

Spår av flera tränade rovfåglar, som kräver specialkompetens för att överleva i fångenskap, hittades. Bland dem två pilgrimsfalkar, berguv och duvhök som sticker ut tillsammans med nio andra fågelsorter.
En rekonstruktion av en vendeltida krigare gjord utifrån Rinkergravens föremål.
Merovingan age warrior, inspired by the Vallentuna grave find. Illustration av Mats Vänehem (http://vanehemillustration.com/)

De döda som bevakande...
Gravbålet med den rustningsklädde döde och hans tillhörigheter måste ha synts lång väg. De efterlevande rakade ihop askan så allt skulle förbrännas och började sedan lägga sten på sten ovanpå platsen för bålet.
Ordet måste spridits att här går en av de rikaste i trakten ur tiden.
Stannade han kvar i graven för att vara över de levande eller gick han någon helt annanstans... upp till Valhall och den Höges salar?

Graven, som låg där huset Tärningen ligger i Vallentuna centrum, låg bra till; den döde var placerad så han såg och vakade över samma färdvägar som han gjort i livet.
I Vendel och Valsgärdes skeppsbegravningar så kan man se att de döda är placerade halvliggande, i vissa fall på dunbolster och kuddar.
De döda bevakar liggande under tält av näver (eller nävermattor) eller sittande med huvudet mot floden eller färdvägen. Samma noterades här då huvudet var riktat mot en korsning.

HaukR i Rickeby och Rinkergraven i Spånga - Rinkerväsendet
HaukR tros, tack vare gårdsnamnet Rickeby, haft titeln Rinker. Graven jämförs ibland med Vendelgrav XII (likheter i fyndsammansättningen) och en rik Rinkergrav från 800talet i Rinkeby, Spånga.

Detta var troligen en man på en betydande administrativ post, som styrde med vapenmakt. Troligen har HaukR tagit in tull, beskyddat vägar och hållit ordning omkring gården Rickeby och centralplatsen Tuna.
Det finns ofta en koppling mellan Rinkerbyar och och tidiga centralplatser vid namn Tuna men vad detta har att göra med är mindre lätt att säga.

Vendeltidens aristokrati - med vapen och tärning i hand!
Vapenmakten betonades tydligt i graven, vilket går igen i flera av tidens överklassgravar. Som en av få medlemmar ur en vapenbärande aristokrati som styrde samhället. Troligen hade HaukR mycket gemensamt med andra personer olika centralplatser, maktcentra eller småkungadömen omkring som dåtidens Sverige var uppdelat i.

Makten noterades dels genom en fin gravhög vilket visade på makt. Detta går att se på t.tex Vada Sjökullar, Nordians Hög eller Gamla Uppsala.
Det är ingen kung eller småkung men kanske en som ligger snäppet under som är rik och betydelsefull. Hjälmfragmenten understyrker detta.

Att han tillhört överklassen i samhället syns på gravgåvorna som speglar väl hur vendeltidens aristokrati levde. Förutom brödkakor gjordes fynd av importerat glas. Ett vad som troligen varit en grön snabelbägare och en vad som kan vara resterna av en blå skål.
Grön Snabelbägare, ihoplimmad. Troligen gjord i närheten av Kent i England
(muntligt Kent Andersson) och importerad hit till norden. Bild SHM.
Green elephant beaker, probably made in Kent (Great Britain) and imported to Scandinavia.

För att visa på att han hade tiden att förströ sig med spel markerades med ett set med fyrtiofyra sfäriska spelpjäser och tre tärningar av hjortben (en med runskriften HaukR på). Förutom det kan läggas till två till Norden importerade, och av elden nedsmälta, glasbägare.

Gravens föremål ger överlag en bra bild av den tidens elit-samhälle; en krigisk och vapenorienterad elit som roade sig med nöjesjakt och festande, där status och personlig ära var viktig. En tid där allianser knöts via gåvor och giftemål!

Hela hemmet i graven...
Som brukligt lades Vendelkrigaren i graven och tog delar av hela hemmet med sig. Som på flera andra ställen kan en strikt uppdelning i vart föremålen ligger antydas och en schematisk uppdelning antydes.
Med sig i graven, förutom alla djur, hade han fyra lerkrukor med mat, riktiga högstatusföremål som små brödkakor vilket är oerhört exklusivt på den här tiden! Rester av ett set med fyrtiofyra sfäriska spelpjäser och tre tärningar av hjortben (en med runskriften HaukR på) hittades.

I en vendeltida elitgrav väntas det bortsett från importerade lyxföremål också vapen. I vapenväg hittades fragment av ett svärdsbeslag i brons, ev. beslag till en sköldkant (I Valsgärde är de ofta tre till antalet), en kniv, fragment av en lamell-rustning samt resterna av en prakthjälm.

Söndersmultna glasrester av två från kontinenten importerade glasbägare hittades. En är ev. en av glas grönaktig snabelbägare från England och en glasskål av en grönblå massa. förutom det kan en kam av ben och ev. beslagsrester till ett dryckeshorn noteras.

Sist men inte minst fanns fragment kvar från det högsta ämbetstecknet som hittats från den här tiden: en vendeltida hjälm.

Vendeltidens hjälmar - ett exklusivt ämbetstecken
I graven fanns rester av en vendeltida hjälm i ett sådant fragmentariskt skick att den inte kunde rekonstrueras. Bara lite över fyrtio exemplar, de flesta enbart i fragmentariskt skick som i detta fallet, är bevarade i norden ifrån Vendeltiden (550-800 e.kr).
Kompletta hjälmar från Vendeltiden , dessa tillhör Valsgärde grav 5 och 8.
Foto Gabriel Hildebrand.
Merovingan age helmets; Valsgärde grave 5 and 8.

Tyvärr kan inte en tillförlitlig rekonstruktion göras då järnhalten inte bevarats speciellt bra. De flesta hjälmfynd är funna i Mälardalen, några i Norge och på Gotland och till de fyrtio kan det läggas drygt tio st ute i Europa.

Det som göms i snö... har förmultnat vid tö...
Vad som antagligen rostat bort då bevarandegraden var dålig är lans, spjut, svärd, minst en sköld och flera pilar.
Jämför man med Vendelgrav XII och Rinkergraven från Spånga är antalet fynd och ben som bevarats här litet.

Men var som ingen av dem kan ge är ett ca 1500 år gammalt namn, namnet på en människa som begravdes runt, eller strax efter, år 600 e.kr.
HaukR är en av ytterst få namngivna personer från forntiden och oavsätt rikedomen i graven är det mest fascinerande ändå att ha ett namn som ger skelettet en egen identitet.

Graven kallas ibland Rickebygraven och tillhör RAÄ 27, grav 1A och är daterad till 600-625 e.kr. Själva tärningen har i Historiska Museets databas MIS nr 362958 och graven har nr 34558.

Litteraturförteckning där Rinkern HaukR nämns;
Vendel Period Studies (Historiska museet, 1982). För att se bidragen; https://www.goodreads.com/book/show/15587663-vendel-period-studies

Sjösvärd, Lars, HaukR - En Rinker i Vallentuna (UV Rapport, 1989), se https://www.goodreads.com/book/show/22388566-haukr---en-rinker-fr-n-vallentuna

Hagerman, Maja, Tusenårsresan (Nordstedts, 1999)

Andersson, Lars, Historia i Centrum (Stockholms Läns Museum, 2012)

Information har förutom ovan tagits från;
Vendeltid (Historiska Museet, 1980)

Andersson, Kent, Krigarna från Valsgärde (Atlantis, 2017)

Text av Jonathan Olsson, f.d assistent på Historiska Museet.  • Comments(0)//blog.timetraveltours.se/#post38