Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev - alla blogginlägg till din e-post

Gå in här

Sveriges 5 största städer - vad betyder namnen?

ÖvrigtPosted by Angus Carlsson 25 Feb, 2017 11:31

Har du någonsin tänkt på vad namnen Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås betyder? Nog vet vi att våra 5 största städer har stor betydelse för det svenska samhället, men kan namnen säga oss något om deras uppkomst och historia? Det har gjorts mycket forskning om dessa ortnamn och det finns en rad olika publikationer och lexikon.

Institutet för språk och folkminnen ger ut boken Svenskt ortnamnslexikon och jag tog en titt där på de förklaringar som ges till namnen.

STOCKHOLM


Bild av Angus Carlsson, Time Travel Tours.

Dess namn har varit djupt debatterat sedan man började forska på ortnamn, redan på 1600-talet vet man att folk spekulerade om namnets ursprung. Idén är legendarisk och säger att invånarna från antingen Birka eller Sigtuna skickade iväg en stock med sina rikedomar efter att staden höll på att bli plundrade, på den holme som stocken strandsatte skulle en ny stad byggas.

Att holme betyder ö råder det konsensus om, en holme har även i dagens svenska den betydelsen bevarad. Men vad avsågs egentligen med ”stock”? Det är här som åsikterna går isär och det blir mer varierat med teorier om stadens etymologi.

Det har framförts att betydelsen skulle vara ”bro”, ”spång”, ”fallstock för djurfångst” eller ”stolpe rest på marknadsplats, kanske även ”stubbe”. Den teori som dock blivit mera allmän accepterad säger att det kommer från ett försvarsverk av pålar som låg runt staden i vattnet, dessa skulle då vara ”stockarna vid holmen” och namnet blev därför Stockholm. Ett slutgiltigt svar på frågan lär vi nog aldrig få. Det är heller inte helt klarlagt om en pålkrans fanns runt staden på medeltiden men vi vet att den existerade på 1500-talet. Dock har lämningar efter en trolig pålkrans hittats på vikingatid Birka.

Vill du lära dig mer om Stockholms medeltida historia? Då kan du vandra i Gamla Stan med oss, prisreducerade visningar under sommaren: https://www.facebook.com/events/1858214234463328/

Möjlighet till prisvärda egna visningar finns under hela året. Kontakta info@timetraveltours.se

GÖTEBORG


Bild från wikipedia, staty av Gustav II Adolf.

Efter att staden Gothxholm förstörts av danskarna 1611 så byggdes en ny stad vid södra älvstranden. Det är även med Göteborg osäkert kring namnets ursprung men betydligt lättare än med Stockholm. Namnet kan kopplas till ”Göte älv”. ”borgen/staden vid Göta älv” blir då den ungefärliga betydelsen av namnet. Det finns dock en nackdel med att anknyta till ett äldre namn på en naturformation eftersom nybygget av staden var ett initiativ från svenska staten. Under 1600-talets början var Sverige på väg mot att bli en riktig stormakt i Norden. Det blev därför viktigare att visa upp den svenska historien i ett glorifierande skimmer. Därför kan ”göte” åsyfta ”götaland”, göternas rike innan de slogs ihop med Sveariket till det som senare blev staten Sverige.

Vill du lära dig mer om Göteborgs historia? Klicka här


MALMÖ


Malmö Slagthus, bild av Av Jorchr - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50488202

Namnet har ursprung i åtminstone medeltiden men kan vara äldre. I medeltida belägg kan vi se att -ö snarare var ett -oghe, ”hög”. Malm är något som är ”sandig eller grusig mark”. Då blir betydelsen t.ex ”grusig hög”. Man vet inte vilken hög det var som gav namnet eftersom bebyggelsen av staden har omöjliggjort det.

Vill du veta mera om Malmös historia? Klicka här!

UPPSALA


Bild, wikipedia, public domain.

Namnet är känt sedan 900-talets slut från en runsten. Dock menade ristaren det som idag är Gamla Uppsala. På 1270-talet fick staden Östra Aros vid Fyrisån byta namn till Uppsala eftersom man flyttade ärkebiskopssätet från Gamla Uppsala till ”Nya” Uppsala, man ville då ta med sig platsens namn, möjligen för igenkänningsfaktorns skull.

Uppsala (Gamla) kom till i relation till byn Sala (ej dagens kända tätortssamhälle). Man kan översätta Uppsala som ”det längre upp (inåt) land belägna Sala”. ”Upp” syftar inte på att det låg på en högre terräng utan att det låg längre uppströms längs ån. Här kan en liket dras till ”uppland” som anses betyda ”landet längre ifrån kusten”. Namnet härstammar från järnålder.

Lär dig mer om Uppsalas historia, klicka här!

VÄSTERÅS

Man kan lätt tro att betydelsen är ”den västra åsen” eller något liknande. Så är dock inte fallet enligt Svenskt ortnamnslexikon. I en text från 1200-talet skrivs det som ”Westraarus” (Västra Aros) och stadens ligger vid Svartåns mynning till Mälaren. Betydelsen av det fornsvenska ordet ”aros” är åmynning. ”Väster tros vara namngett för att ange lägesförhållande mot Östra Aros som nuvarande Uppsala hette innan det på 1270-talet blev ärkebiskopssäte.

Lär dig mer om Västerås historia här:

KÄLLOR FÖR ORTNAMNEN.

Svenskt ortnamnslexikon, upplaga 1. 2003. Finns som PDF, klicka här!


  • Comments(0)//blog.timetraveltours.se/#post39