Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Historia i Stockholm, Sverige och Vallentuna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev - alla blogginlägg till din e-post

Gå in här

Det Europeiska porslinets skapande och Ankarfors bruk i Vallentuna

VallentunaPosted by Jonathan Olsson 11 Mar, 2017 14:13

Porslin ansågs i början vara magisk och skydda mot b.la eld och gift. Porslinet som fanns i Europa kom b.la via Ostindiska kompaniet och tillverkades i det som idag är Kina.

Det Europeiska porslinet (1700-tal) och dennes två skapare; Johann Friedrich Böttger och Ehrenfield Walther Von Tschirnhaus
Det fanns en gång.... så börjar många sagor! Också den här!

Det fanns en gång i kungariket Sachsen en kung, August Fredrik, som aldrig kunde få nog av porslin. Han skapade ett palats för sina rikedomar (läs porslin) och köpte så mycket importerat porslin från Kina att det blev ansträngande för rikets finanser.
Men kungen ville ändå ha mer!

Den impopuläre och porslinsgalne kungen August Fredrik den store av Sachsen spärrade då in en alkemist, Johann Friedrich Böttger, som 1707 hade lovat att han kunde omvandla saker till guld. Ehrenfield Walter von Tschirnhaus blev dennes handledare.
När Johann misslyckades med detta satte kungen honom att lösa gåtan med porslin vilket handledaren redan jobbade med.

Böttger blev nu enligt legenden inspärrad och fick inte komma ut tills han hittade hemligheten med att skapa porslin vilket han också gjorde.
Den 11 oktober 1708 dog Ehrenfield och Johann rapporterade tre dagar efteråt att en bit av porslin blivit stulen ur hans ägodelar.

Lösningen kom efter att Johann tagit över sin handledares anteckningar 20 mars 1709. Lösningen var bränd lera i skyhöga temperaturer.
Den 28 mars 1709 var dagen då Böttger deklarerade att han lyckades skapa rött porslin, eller vad vi idag kallar Stengods (Stengodslera för porslinstillverkning har hög andel av kvarts, bränntemperatur ca 1200-1300 Celcius).
Året efter lyckades verkstaden han arbetade i att tillverka vitt porslin!

Johan Buthger blev därmed den förste europé (eller den andra) som upptäckte hur man gjorde porslin efter han tagit över Ehrenfried Walther Von Tschirnhaus anteckningar.
De två hittade hemligheten och började tillverka eget europeiskt porslin (rokoko).

Ankarfors bruk och Johan Jacob Anckarström
Här i Vallentuna finns knutet till just porslinstillverkning resterna av en under 1700-talet aktivt stenbrott ute i Markim.
Detta låg under, och var skapat av, Gustav IIIs mördare Johan Jacob Anckarström; godsherren till Lindö.

Hans idé var att bryta kvarts och omvandla det till stenmjöl till Stockholms porslins- och glasfabriker och förutom det användas till glansering i krukmakerier.
Dess namn var Ankarfors bruk och kvartset till bruket skördades på gården Vivelsta.

Bruket började byggas 1764 och stod klart 1769. Hjärtat var en ugn som brände stenen upprepade gånger och som sedan krossades av 16 stampar i ett stamphus. Ugnen användes även för torkning av säd.
Till bruket var vattenförsörjningen viktig. Lindö fick efter en häradsdom rätten att utnyttja Husby gårds vattendrag vilket ledde till skapandet av en stor damm 8 alnar hög och 120 alnar lång.

Vi vet idag att kvartsmjölet utnyttjades för, enligt bevarade uppgifter, den finaste kristallblåsningen i Kungsholmsbruket och för glasering vid Rörstrands- och Marierbergs porslinsbruk.
1771 är tillverkningen i full gång och Ankarfors bruk värderas till hela 24000 daler kmt. 6 år senare har bruket Ankarfors endast ett värde av 3000 daler kopparmynt.

Någon gång efter kungamördarens avrättning så verkar bruket mer eller mindre upphöra med sin produkten. Men resterna av bruket går idag att se om ni gör att besök ute i Markims socken.

Källor:
Om det Europeiska porslinet
Ett tv-program på kanal 10 om porslinets historia.

Om Jacob Johan Anckarströms bruk Ankarfors:
Helmfrid, Staffan, Anckarströms Lindö - Ett Vallentuna gods och dess ägare på 1700-talet, s. 49-52 (utg 2010)

  • Comments(0)//blog.timetraveltours.se/#post40